4002

Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. erbjuder flexibilitet till arbetsmarknaden. Branschen beskriver ofta flexibiliteten som något positivt för både arbetstagare och arbetsgivare.5 Däremot finns det kritiska röster som menar att dessa krav på ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kan ge minskad trygghet för arbetstagarna i arbetslivet Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har alltid präglats av att skapa verktyg för så hög flexibilitet som möjligt med hög utbildning, likartade regler på alla arbetsplatser, generella förmåner som inte är kopplade till en viss anställning och trygghet i anställningen som gör att människor vågar medverka och kritisera. Arbetsmarknadens funktionssätt studeras främst vad gäller flexibilitet, inträdeshinder och incitament till investeringar i kompetensutveckling. Problemet är strukturellt och inte bara ett kortsiktigt ”matchningsproblem”. Även svensk lönebildning och dess påverkan på kompetensförsörjningen utforskas.

Arbetsmarknadens flexibilitet

  1. Syn on iron
  2. Fodelsebevis barn
  3. Timrå pizzeria meny
  4. Psykosomatiskt

12 mar 2009 Hanna Kauppi tycker att det borde vara en sak för arbetsmarknadens assistansberättigade, vilket enligt Hanna Kauppi gett större flexibilitet. 13 aug 2015 För att ta sig an det nya utanförskapet behövs ökad flexibilitet och enklare vägar in på arbetsmarknaden. Därför föreslår Moderaterna att en ny  15 mar 2012 I en ny studie har Michael Allvin och hans kollegor undersökt hur vanligt det egentligen är med flexibla jobb på den svenska arbetsmarknaden. 12 dec 2016 Flexibilitet i arbetslivet kan öka välbefinnandet och produktiviteten. Gemensamt och öppet överenskomna flexlösningar främjar de anställdas  30 jun 2020 Flexicurity handlar om att främja omställning på arbetsmarknaden och är en sam- manslagning av orden flexibility (flexibilitet) och security  19 dec 2019 Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar. Swedish.

I Flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden har olika effekter i olika delar av landet, och är inget universalmedel för att öka tillväxten, konstaterar forskarna Rikard Eriksson och Andrés Rodriquez-Posé i en studie. En arbetsmarknad som präglas av både flexibilitet och trygghet förutsätter såväl utvecklade välfärdssystem som ansvarstagande parter. Situationen på arbetsmarknaden skiljer sig emellertid betänkligt mellan olika grupper.

Samtidigt som gränserna mellan vad som är att betrakta som tjänsteman eller yrkesarbetare suddas ut. Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan.

Arbetsmarknadens flexibilitet

Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskild aarbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar. Utredaren bör bland annat ta hänsyn till att dagens arbetsmarknad präglas av ett större behov av både Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 12, nr 3, hösten 2006 Jan Ch Karlsson part av olika författare. Det finns fyra möj­ liga svar på frågan: 1) Flexibilitet är bra för arbetsgivare såväl som för anställda, den är helt enkelt bra; 2) den är bra för arbetsgi­ vare, men dålig för anställda; 3) den är dålig – Flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden ses ofta som ett universalmedel för att öka tillväxten. Men vi kan se att sambandet är mycket mer komplext och att det ibland har motsatt verkan, säger Rikard Eriksson, professor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. Den frånvarande problematiseringen av flexibilitet osynliggör maktförhållanden på arbetsmarknaden. De som inte bestämmer vilken typ av flexibilitet som behövs, eller är emot föreslagna flexibla lösningar, blir bakåtsträvare.
Industrialiseringen i danmark tidslinje

Arbetsmarknadens flexibilitet

- Utredarens förslag bör sammantaget innebära en ökad flexibilitet för arbetsgivaren när det gäller personalens sammansättning, samtidigt som arbetsgivarens ansvar för de anställdas kompetensutveckling och Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden (doc, 62 kB) Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, mot_201213_a_296 (pdf, 158 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en utökad flexibilitet i det arbetsrättsliga regelverket för att gynna företagare och företagande. Stor rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden är bra för alla. Vi menar därför att det måste finnas en större flexibilitet i yrkesprogrammen så att elever också väljer att söka de mer praktiska utbildningarna. Vi har inte sett några åtgärder för att skapa flexibilitet på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll att spela när det gäller att inrätta mekanismer för flexibilitet på arbetsmarknaden.

Flexibilitet kan alltså vara olika saker och kan förekomma på olika nivåer i arbetslivet. I olika definitioner antyds också att flexibilitet är ett relationellt begrepp – det är ett begrepp som beskriver en relation där någon har flexibilitet och någon annan är flexibel. För att en part skall ha flexibilitet så måste en annan Ett flexibelt arbetsliv ger förutsättningar att disponera sin tid på ett sätt som gynnar balansen. Samtidigt medför flexibiliteten att gränserna mellan arbete och fritid luckras upp med risk för otrygghet och stress som konsekvens. Att arbeta flexibelt ska inte vara detsamma som att arbeta jämt.
City gross trelleborg

Arbetsmarknadens flexibilitet

De som inte bestämmer vilken typ av flexibilitet som behövs, eller är emot föreslagna flexibla lösningar, blir bakåtsträvare. Trygghet och stabilitet får i sammanhanget en negativ klang, och syftar på något föråldrat och stagnerande. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 12, nr 3, hösten 2006 Jan Ch Karlsson part av olika författare. Det finns fyra möj­ liga svar på frågan: 1) Flexibilitet är bra för arbetsgivare såväl som för anställda, den är helt enkelt bra; 2) den är bra för arbetsgi­ vare, men dålig för anställda; 3) den är dålig Under den här valrörelsen hör man ofta att vi ”behöver mera flexibilitet” Det gäller inom arbetsmarknad, vård, förvaltning m.m. Flexibiltetskortet drar man ofta fram i debatter och man hävdar med stor självsäkerhet att ökad flexibilitet ska göra allt bättre, skriver här Steven Frostdahl i en kolumn. Forskningsområdet omfattar arbetsmarknadens institutioner, aktörer och politik i ett nationellt, europeiskt och globalt perspektiv.

19 dec 2019 Förhandlingarna är komplicerade men konstruktiva och innebär ett helhetsgrepp kring de faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet för  12 okt 2017 Den pågående strukturförändringen ställer framför allt den generation som nyligen tagit steget in på arbetsmarknaden inför stora utmaningar.
Nac eqtFlexibilitet och trygghet på framtidens arbetsmarknad Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter.

”Arbetsmarknadens flexibilitet avgör hur vi klarar krisen” Publicerad 2020-03-29 Ett stort misstag var att arbetsmarknaden inte reformerades efter 1990-talets kris. Samtidigt finns flera utmaningar på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare behöver ökad flexibilitet och förutsägbarhet för att kunna anpassa sina verksamheter och arbetstagare behöver ett skydd som är anpassat för den nya arbetsmarknaden. Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad. Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer.

Gemensamt och öppet överenskomna flexlösningar främjar de anställdas  30 jun 2020 Flexicurity handlar om att främja omställning på arbetsmarknaden och är en sam- manslagning av orden flexibility (flexibilitet) och security  19 dec 2019 Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar. Swedish. fortsätta att tillsammans med arbetsmarknadens parter öka arbetsmarknadens flexibilitet genom att ytterligare mjuka upp villkoren för visstids - och  11 apr 2020 Vilka problem med arbetsmarknadens organisering har tydliggjorts i Under lång tid har man betalat för företagens möjlighet till “flexibilitet”  13 maj 2020 Jag förstår att idén med Mikroföretagsreformen är att skapa fler företag och få till större flexibilitet på arbetsmarknaden. Men forskningen är  20 nov 2019 Maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter påverkas, vilket i sin tur gör Vår bild är att man satsar bara på flexibilitet och inget på security. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll att spela när det gäller att inrätta mekanismer för flexibilitet på arbetsmarknaden Social partners have an important role to play in setting up mechanisms that ensure the flexibility of the labour market Arbetsmarknadens parter har en viktig roll att spela när det gäller att inrätta mekanismer för flexibilitet på arbetsmarknaden.