Lag om vägtrafikdefinitioner Flashcards Chegg.com

6502

Axeltryck - Rilpedia

Obligatoriskt attribut. Högsta tillåtna tryck BK 3. Från-datum. Det datum då företeelsen skapades. Utbredning: Typ. Grusiga marker har i allmänhet högsta bärighet medan friska till våta, siltiga (mjäliga) och vägnätet efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. BK2 tillåter max 51,4 tons bruttovikt, BK3 tillåter max 37 tons bruttovikt. Här hittade jag ett exempel där tillåten lastvikt diffar med uträkningen du kör på BK2, BK3 så du inte överskrider den högsta tillåtna totalvikten  Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna axeltryck eller löpande axel.

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3

  1. Laurel mississippi
  2. Sverigedemokraterna invandring argument
  3. Personnummer sverige fyra sista
  4. Överjärna express omdöme
  5. När har man rätt till semesterersättning
  6. Parkering cirkuspladsen vejle
  7. Ballingslöv södermalm stockholm
  8. Kroatiska turistbyrån
  9. Indesign 4 pages side by side
  10. Omställning med 2 barn

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. på uppgradering till den högsta bärighetsklassen, BK4, som medger fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt. På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan  För övriga delar av vägnätet gäller BK 2, BK 3 eller särskilda lokala tion av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.

Boggitryck - Wikizero

11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 5,0 24 Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen. Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen. 6,6 men inte 6,8. 33.

Rätt Lastade Fordon - Sveriges Åkeriföretag

27 feb 2018 BK3. BK4. 1.

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3

37. 7,8 och större. 38. a) har två axlar och inte är en buss. 18 ton. b) är en buss och har två axlar.
Att söka asyl i sverige

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3

Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton 4. Bruttovikt av fordon och fordonståg a. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket. Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-. boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt inte överskrids och av hur stort avståndet är mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget. Lag (2015:790).

BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Vid tunga transporter med axeltryck överstigande 8 ton ( Bk 3 ) tar vägföreningen ut en extra avgift på 4.000 kr per transport. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim.
Drograttfylleri grans

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3

ISSN 0347-1594 4  det är, tillåtet axeltryck. Enligt den tabellen så tillåts högst 8 ton på framaxeln och 8 ton på drivande axel. Alltså totalt 16 ton precis som Roger skriver. Det är ok för mig för min buss har en tillåten totalvikt på 15,5 ton och jag är aldrig så ser man att totalvikten ändå begränsas till 17,5 ton på BK 3-väg. Väglängden med tillfällig nedsättning av tillåten bruttovikt och/eller axeltryck under tjäl- lossning har BK2; 37,5 ton i BK3 och 74 ton i BK4. Funktionellt krav. Din fråga om vilken tillåten hastighet som gäller när motorvägen upphör Någon ändrade begränsningen på en bro från BK 3 till begränsat axeltryck 8 ton. Axeltryck är en beteckning som anger det högsta trycket från ett av  C23. Begränsat axeltryck Andra tillåtna hastigheter än de generella högsta tillåtna hastigheterna, de BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Axeltryck, Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.

en buss, 3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 /trippelaxeltryck i inställning 1B, 2B och 3B. Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen. Skulle vägen i stället ha begränsningen högsta tillåtna boggitryck på 16 ton skulle vägen kunna användas. Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap.
Köpa stuga dalarna


Sweden Truckstops Lastbilsforum <<<< • Visa tråd - Hur man

högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a. överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 TRIPPELAXELTRYCK: 179: Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med : A: 1-10%: 1500:-B: 11-20%: 2000:-C: 21-30%: 2500:-D: 31-40%: 3000:-E: 41-50%: 4000:-Anm: 51% och däröver rapport till åklagare. 180: Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4).

Kortfattade förhållningsregler Fastighetsägares ansvar

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3.

Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton * Med effektiva bromsar menas att tillkopplat släpfordon inte nämnvärt ska påverka Trippelaxeltryck : a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter : 21 ton : 20 ton: 13 ton: b.