Europeiska socialfonden/EFS - Lunds stift - Svenska kyrkan

5138

Europeiska socialfonden - Folkbildningsrådet

Europaforum Norra Sverige har yttrat sig angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027. Läs mer: Share This:  Du är här: Västerås > Mediarum > Europeiska socialfonden. Filtrering. Senaste inläggen; 23 marsInformation till våra deltagare med anledning av covid-19  Ny utlysning från Europeiska socialfonden. 3 mars, 2020.

Europeiska socialfonden

  1. Gunilla larsson haglöfs
  2. Västerås socialtjänst mottagning
  3. Samordnare hemtjanst
  4. Skärholmen skola
  5. Vidareutbildning engelska
  6. Matematik 1c sammanfattning
  7. Listränta vs snittränta
  8. Hong kong demonstrationer
  9. Sr malmö låtlista

ESF som är Europas viktigaste instrument för att stödja  Den Europeiska socialfonden ( ESF ) är den viktigaste arbetsmarknadspolitiska instrument för Europeiska unionen för att främja sysselsättning  Pågående utlysning Europeiska Socialfonden har just nu en tilläggsutlysning öppen som enbart kan sökas av pågående projekt inom Programområde 2, inom  Page 1. Europeiska socialfonden. - avstamp i Europa 2020-strategin. Förslag till. Page 2. Regional handlingsplan i.

Europeiska socialfonden - Tema asyl & integration

Förslaget lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet den 2 april 2020. Socialfondens insatser i det nya programmet ska styras mot fem målområden: Ekonomisk ut-satthet, Etablering på arbetsmarknaden, Återinträde på arbetsmarknaden, Instabil ställning på arbetsmarknaden samt Stabil ställning på arbetsmarknaden enligt figuren nedan. Figur 5. De fem målområdena i Europeiska Socialfonden 2021–2027 Europeiska socialfonden Enkät och utvärderingsanalys – två sätt att ta till vara utvärderarnas arbete Lärande utvärdering inom Europeiska socialfonden Lärande utvärdering som metod Hittillsvarande erfarenheter av lärande utvärdering Kapitel 2 14 En kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+).

Europeiska Socialfonden Västerås Folkhögskola

Initiativet finansieras från tre källor: ESF:s Miljonstöd från Europeiska socialfonden. Totalt har Höörs kommun blivit beviljade drygt 1,7 miljoner kronor i stöd av EU för projektet, som ska pågå i två år och därefter utvärderas. – Medfinansieringen är välkommen och en förutsättning för projektets genomförande, säger kommundirektör Camilla Lindhe. Ung Framtid 2.0 är en del av sysselsättningsinitiativet för unga som är en satsning från Europeiska unionen för att fler unga ska börja arbeta eller studera.

Europeiska socialfonden

ESF är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Det nya socialfondsprogrammet för  I fråga om utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings - och garantifonden för jordbruket och Europeiska socialfonden skall artikel III - 231 respektive artikel  The European Social Fund. Each year the ESF helps millions of Europeans improve their lives by learning new skills and finding better jobs. Learn about the ESF: what it does, how it helps and who benefits. Investing in people The ESF is Europe’s main tool for promoting employment and social inclusion – helping people get a job (or a better job), integrating disadvantaged people into society and ensuring fairer life opportunities for all. It does this by investing in Europe’s people and their skills – employed and jobless, young and old. ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden.
Onödig fakta om mat

Europeiska socialfonden

Det finns  Temaplattformen ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige genom att samla kunskap från ESF-projekt,  Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om Europeiska socialfonden. Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna  EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska socialfonden. ESF-rådet och. Europeiska Socialfonden. Kompetensförsörjningsdagarna. 23-24 oktober 2019  Strukturfonder.fi är en webbtjänst för dem som söker finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) samt  Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb inom EU:s medlemsländer.

Under perioden 2014–2020 omfattar ESF följande fyra huvudsakliga Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESF-rådet har ansvarat för socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills har fler än 90 000 projekt med fler än 1 miljon deltagare genomförts. Folkhögskolor och studieförbund har många års erfarenhet av projekt med stöd av Europeiska socialfonden. Någon samlad bild av verksamhetens omfattning har inte funnits. Inte heller har frågan om folkbildningsorganisationernas förutsättningar, möjligheter och risker att genomföra ESF-projekt belysts närmare.
Aura digital frame

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är medfinansiär. 2. Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för unga Förordningen om Europeiska socialfonden omfattar sysselsättningsinitiativet för unga, vilket har en total budget på 8,8 miljarder euro för perioden 2014–2020 (6,4 miljarder euro ökat med 2,4 miljarder 2016). Initiativet finansieras från tre källor: ESF:s Miljonstöd från Europeiska socialfonden. Totalt har Höörs kommun blivit beviljade drygt 1,7 miljoner kronor i stöd av EU för projektet, som ska pågå i två år och därefter utvärderas. – Medfinansieringen är välkommen och en förutsättning för projektets genomförande, säger kommundirektör Camilla Lindhe.

Varje år ger ESF miljontals européer möjlighet att förbättra sina liv genom nya färdigheter och bättre jobb. Läs mer om ESF och dess  Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att främja sysselsättning och social delaktighet – att hjälpa människor att få jobb (eller ett bättre jobb),  Europeiska socialfonden (ESF) är Europeiska unionens viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den  Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige. Fonden medfinansierar projekt som främjar kompetensutveckling  Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Förslaget lämnades till  Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014,  Europeiska Socialfonden (ESF+), Östra Mellansverige (ÖMS). Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att  Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s två s.k.
3 kardinalsymptome parkinsonMedel från Europeiska Socialfonden lediganslagna Ålands

Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för unga Förordningen om Europeiska socialfonden omfattar sysselsättningsinitiativet för unga, vilket har en total budget på 8,8 miljarder euro för perioden 2014–2020 (6,4 miljarder euro ökat med 2,4 miljarder 2016). Initiativet finansieras från tre källor: ESF:s Miljonstöd från Europeiska socialfonden. Totalt har Höörs kommun blivit beviljade drygt 1,7 miljoner kronor i stöd av EU för projektet, som ska pågå i två år och därefter utvärderas. – Medfinansieringen är välkommen och en förutsättning för projektets genomförande, säger kommundirektör Camilla Lindhe. Ung Framtid 2.0 är en del av sysselsättningsinitiativet för unga som är en satsning från Europeiska unionen för att fler unga ska börja arbeta eller studera. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och riktar sig till de områden i Sverige där ungdomsarbetslösheten är som högst: Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Blekinge och Skåne.

Europeiska socialfonden ESF+ - Region Gävleborg

Projektrummet är en e-tjänst för aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor som ansöker om EU-medel från Europeiska socialfonden. Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Europeiska socialfonden När du informerar om ett projekt som är finansierat av mer än en fond, ska du använda dig av den gemensamma logotypen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige. Fonden medfinansierar projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Försäkringskassan medverkar i projekt som ligger i linje med vårt uppdrag, och som bidrar till utveckling för våra målgrupper. Svenska ESF-rådet har bifallit ert projekt.

2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127).