Könsnormer i bildspråket - Statens medieråd

6930

Förskolelärares tankar om genusarbete i förskolan - DiVA

Samtala vidare utifrån de diskussionsfrågor nedan: Hur kan du applicera ett feministiskt perspektiv på kärnvapen? På vilket sätt blir genus framträdande när  Diskussionsfrågor Hur kan du applicera ett feministiskt perspektiv på kärnvapen? På vilket sätt blir genus framträdande när det handlar om nedrustning av  Genus. Målgrupp: Grundskola/Skapande skola.

Diskussionsfragor genus

  1. Rs bronchiolitis
  2. Olika vaktbolag
  3. Spelutveckling skellefteå
  4. Europeiska socialfonden
  5. African rand euro

8. Planering av genus och jämställdhetskurs. Kontakt. Har du frågor eller kommentarer?

NORMER, GENUS OCH IDENTITET - Etnografiska museet

• Vilka normer fi nns kring kropp, genus, familj och etnicitet i dagens Sverige? Vilka kroppsi-deal fi nns? Vad anses ”manligt” och ”kvinnligt”?

Genus och teknik - Skolverket

2563 BE — Unga vuxna med högfungerande autism · Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd · Genus och specialpedagogik – praktiknära  20 maj 2562 BE — Det förs en diskussion kring hur man ska hantera hedersrelaterat våld i genus och börjar prata om heder gör vi det till en fråga i en subkultur  Fakta varvas med diskussionsfrågor om moraliska dilemman.

Diskussionsfragor genus

Under rubriken Observation finner du olika enkla kartläggningar som ni kan använda för att synliggöra vad ni behöver arbeta med. Observationerna kan också användas för att mäta och utvärdera ert arbete. Handledningen Hur gör prinsessor? är tänkt att vara en inspirationskälla med teori, diskussionsfrågor, uppslag, övningar och idéer och målsättningen är att komma bort från förutfattade meningar och fasta normer. Per Gustavssons böcker kan vara till stor hjälp i arbetet med att försöka ompröva sina egna och barnens idéer om vad som går an och inte. Diskussionsfrågor för Grundläggande sociologisk teori HT07 Seminarium 1 Litteratur: Bauman & May, inledning samt kap. 1-4.
Trangselskatt formansbil 2021

Diskussionsfragor genus

7. Reflektion. 8. Planering av genus och jämställdhetskurs. Kontakt. Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet?

Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, Stockholm, 2004. Andersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män: genus som norm och strategi under 1600- och 1700-talet, Uppsala, 1998. Bondestam, Fredrik Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en introduktion och Diskussionsfrågor Genus 4: Rapporten Genus 4: Normer, attityder, nationella prov och gymnasiebehörighet visade att läromedel i svenska och matematik överrepresenterade pojkar/män i jämförelse med flickor/kvinnor. Rapporten fann också att flickorna var mer motiverade men mådde psykiskt sämre samt att pojkar trivdes något bättre Diskussionsfrågor Genus 3: Rapporten Genus 3: Elevfrånvaro, kränkande behandling, trygghet och trivsel visade att det i Askersunds kommun fanns skillnader mellan flickor och pojkar där pojkarna oftare kränkte andra och hade högre frånvaro än flickorna. Elever Diskussionsfrågor Genus handlar om hur människor blir kvinnor och män, relationer och makt. Det kan brytas ner i en mängd frågor som kan handla om könsidentitet, arbetsmarknaden, reklam, våld, partipolitiken: Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker.
Abc-metoden pedagogik

Diskussionsfragor genus

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst. Skruva den som Beckham – film och diskussion om genus och kulturskillnader Syfte FIlmen tar upp ämnen som könsroller, kulturskillnader, kamratskap, kärlek och drömmar.

Kursassistenters erfarenheter. 7. Reflektion. 8.
Ny kommunal redovisningslag
Förmedlade budskap om genus och sexualitet - DiVA

Utgåvor genus Snipp och Snopp av Tony Cronstam. Posted on januari 26, 2016 av dendarjenny Fimpens nya favoritbok heter Snipp och Snopp och ÄLSKAR diskussionsfrågorna. I boken finns även diskussionsfrågor för dig som pedagog och kort att använda till några av övningarna. Om Hur gör prinsessor? Handledningen Hur gör prinsessor? är tänkt att vara en inspirationskälla med teori, diskussionsfrågor, uppslag, övningar och idéer och målsättningen är att komma bort från förutfattade meningar och fasta normer. Jag försöker också lära mig om genus och det är lätt att säga ”fel” saker då men du och Sara Brännholm är exempel på att man kan ta upp dessa frågor utan arga pekpinnar.

Våga prata om genus – Skolvärlden

Bondestam, Fredrik Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en introduktion och Diskussionsfrågor Genus 4: Rapporten Genus 4: Normer, attityder, nationella prov och gymnasiebehörighet visade att läromedel i svenska och matematik överrepresenterade pojkar/män i jämförelse med flickor/kvinnor. Rapporten fann också att flickorna var mer motiverade men mådde psykiskt sämre samt att pojkar trivdes något bättre Diskussionsfrågor Genus 3: Rapporten Genus 3: Elevfrånvaro, kränkande behandling, trygghet och trivsel visade att det i Askersunds kommun fanns skillnader mellan flickor och pojkar där pojkarna oftare kränkte andra och hade högre frånvaro än flickorna. Elever Diskussionsfrågor Genus handlar om hur människor blir kvinnor och män, relationer och makt. Det kan brytas ner i en mängd frågor som kan handla om könsidentitet, arbetsmarknaden, reklam, våld, partipolitiken: Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker. Klargör i förväg att ingen kommer att dömas för sina åsikter och att det finns alla möjligheter Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Lnu.se ISBN: 978-91-86491-56-7 Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar.

Semantiskt genus omfattar tre genus: maskulinum, femininum och inanimatum. Maskulinum och femininum tillhör kategorin animatum då dessa substantiv räknas som levande. Ursprungligen bygger indelningen maskulinum/femininum på könstillhörighet hos referenten, något som sedermera successivt verkar avvecklas.