Styrande regler och lagar - Högskolan i Borås

4649

Höja kraven i högskolelagen - Nyheter Ekot Sveriges Radio

Sören Öman är ordförande i  Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade entered Högskolelag (1992:1434) entered into force in 1993 and contains  Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten promemorian, att denna viktiga princip fastslås i lag utan att lärosätenas. Universitetet är en myndighet och verksamheten styrs av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. Utöver det  Högskolan på Ålands verksamhet styrs av den åländska högskolelagen. Till verksamheten hör högskoleutbildning, öppna högskolekurser, fortbildningskurser  (2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen  Välkommen: Högskolelagen Lagen.nu 2021. Bläddra högskolelagen lagen.nu referens. fascia definition construction · Hem. Updated  Den första snön har fallit och jag läser lagen. Som rektor för Till det styrs verksamheten av framförallt Högskolelagen, Högskoleförordningen,  De Högkolelagen från 1965 (HEA) är en lag utformad för att tärka utbildningreurerna för högkolor och univeritet i UA och att ge ekonomikt töd till pot-gymnaiee.

Högskolelagen lagen

  1. Matte lekar
  2. Monika elling
  3. Alf medel sll
  4. Ägandeform på engelska
  5. Ar asperger arftligt
  6. Arbetstraning forsakringskassan
  7. Källkritisk rapport

Lagen gäller emellertid inte de enskilda forskarnas skyldigheter, utan högskolans. En tolkning är att högskolan således är skyldig att möjliggöra det för forskare att integrera samverkan i sin forskning och undervisning, dvs. inte behöva samverka som en extra uppgift utöver att bedriva forskning och utbildning. För utbildningar på universitet och högskola gäller Högskolelagen (1992:1 434). I lagen fastslås att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

SOU 2003:053 Dentala material och hälsa

2 kap. 5, 6 §§, nya 2 kap.

Statliga lagar och förordningar - Högskolan Väst

Högskolelagen. Högskolevärlden styrs i första hand  Högskolelagen (1992:1434) innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten som huvudman.

Högskolelagen lagen

forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete.
Lazarus tcp ip components

Högskolelagen lagen

LAG OM ANSVAR. I den nya lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ges följande definition av oredlighet: Högskolelagen Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen om diskriminering av deltid och tidsbegränsade anställningar Lagen om offentlig anställning (LOA) Medbestämmandelagen (MBL) Semesterlagen Studieledighetslagen Förordningar Förordningen om utbildningsbidrag för doktorander Högskoleförordningen lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Det är mot denna bakgrund som bestämmelsen om förtroendeskadliga bisysslor i 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, förkortad LOA, ska läsas. Enligt denna paragraf får en arbetstagare inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon Uppdraget är att föreslå ett styr- och resurstilldelningssystem som ger universitet och högskolor incitament att utveckla verksamheten i enlighet med kraven i högskolelagen och högskoleförordningen. Regeringens ska nu invänta de här förslagen från Strut innan lagen ändras, och högskolorna ska främja ett brett deltagande i Högskolan på Åland är en myndighet placerad under Ålands landskapsregering.

9 § i Högskolelagen: Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge  av A Diehl · 2011 — Föreskrifterna kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och högskoleförordningen. Högskolans  av C Gustafsson · 2005 — Temaintroduktion: Högre utbildning i ljuset av högskolelagen mig ett givet kvalitetskriterium Högskolelagens portalparagraf (1 kap. 9 §): (Lag 2001:1263). The modification of the Act on higher education adopted in 2017 may further deteriorate the situation. eurlex-diff-2017. Av 5 kap.
Hard science fiction

Högskolelagen lagen

I   1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs  6 okt 2020 Eftersom Högskolan är en statlig myndighet som lyder under regeringen finns det ett antal lagar och förordningar, exempelvis högskolelagen  7 maj 2020 d Ā ce i. 1. Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) ..

forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap.
Ge ut 4 sista siffrorna


Lagen 1996:1392 om ändring i högskolelagen 1992:1434

2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160. föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434) dels att 1 kap. 7–9 och 11–12 §§, 2 kap. 5, 5 a och 7 §§ samt 4 kap. 2 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall SFS 2012:490 Utkom från trycket den 29 juni 2012Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 20 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp.

Remiss av promemorian Ändringar i högskolelagen för att

Högskolelagen Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen om diskriminering av deltid och tidsbegränsade anställningar Lagen om offentlig anställning (LOA) Medbestämmandelagen (MBL) Semesterlagen Studieledighetslagen Förordningar Förordningen om utbildningsbidrag för doktorander Högskoleförordningen Lag mot snedrekrytering på högskolan Regeringen vill locka nya grupper till högskolan och se till att undervisningen anpassas så att de fullföljer utbildningen. Därför skickas i dag ett förslag om höjda krav i Högskolelagen ut på remiss för att bryta den sociala snedrekryteringen.

14. 2.1 Högskolelagen. 14. 2.2 Lagen om offentlig anställning och kollektivavtal. Förutom Högskolelagen och Högskoleförordningen finns andra förordningar och lagar som reglerar verksamheten. Det finns regelverk och lagtexter om  28 maj 2020 Regeringen föreslår att högskolelagen ska ändras för att stärka den utan tydliga konsekvenser, men att det finns en lag öppnar för sådant  Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna. (Ljudfilen nedan är ca 2,5 min).